MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 350809

  DUYURULAR

193 Sayılı GVK'un Geçici 67.Madde. Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434)

1/5/2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda yapılan değişiklik ile; mevduat ve katılma hesapları ile bazı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat uygulaması, bazı oran değişiklikleri yapılarak 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.